Welcome!

My name is Jonathan Livingston
I'm UI/UX Designer with deep HTML/CSS knowledge and Drawing Skills.

Caps

Oh acceptance apartments up sympathize astonished delightful.

Bottles

Continuing melancholy especially so to. Me unpleasing impossible.

Workers

Shy occasional terminated insensible and inhabiting. So know do fond to half on.

Benefits

Tended remain my do stairs. Oh smiling amiable am so visited cordial.

GESELECTEERDE PROJECTEN 

If earnestly extremity he he propriety something admitting convinced ye. Pleasant in to although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence middletons too but increasing celebrated principles joy.

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

NAAR ALLE PROJECTEN  

Het Proces

Een animatie maken in zes stappen
1
2
3
4
5
6
7
Met behulp van een korte intake online/ofline achterhalen we wat de boodschap gaat worden van de animatie. Wie moet er bereikt worden en waartoe moet de animatie aanzetten. 
Belangrijke punten:
Doelgroep - Kernboodschap - Stijl en toon - Budget - Planning
Learn More
Op basis van de opgehaalde informatie wordt een script geschreven.
Het script is de basis van de hele animatie en moet dus duidelijk, beknopt en pakkend zijn.
Het script wordt besproken met de klant en er kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.
Learn More
Na het script wordt er een storyboard gemaakt.
Het storyboard is een visuele voorstelling van de animatie.
Het storyboard helpt om de stijl en toon van de animatie te bepalen en om te controleren of de animatie klopt met het script.

Learn More
We maken een aantal Styleframes deze representeren de final look en feel van de film. Het is fragment uit een de animatie die nog gemaakt moet worden. 
Learn More
In deze fase wordt de animatie gemaakt.
Er zijn verschillende technieken die gebruikt kunnen worden, zoals 2D-animatie, 3D-animatie, whiteboard animatie of motion graphics.
De animatie wordt gemaakt in overleg met de klant.
Learn More
De audio is een belangrijk onderdeel van de explainimation.
De audio kan bestaan uit voice-over, muziek en geluidseffecten.
De audio wordt afgestemd op de animatie en de doelgroep.
Learn More
De animatie wordt opgeleverd in het gewenste formaat.
Dit kan zijn een MP4-bestand, een MOV-bestand of een GIF-bestand.
De animatie kan ook worden geĆ¼pload naar YouTube of Vimeo.
Learn More
apartmentenvelopephonemap-markercalendar-fullcoffee-cuprocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram