Welcome!

My name is Jonathan Livingston
I'm UI/UX Designer with deep HTML/CSS knowledge and Drawing Skills.

Caps

Oh acceptance apartments up sympathize astonished delightful.

Bottles

Continuing melancholy especially so to. Me unpleasing impossible.

Workers

Shy occasional terminated insensible and inhabiting. So know do fond to half on.

Benefits

Tended remain my do stairs. Oh smiling amiable am so visited cordial.

Works

If earnestly extremity he he propriety something admitting convinced ye. Pleasant in to although as if differed horrible. Mirth his quick its set front enjoy hoped had there. Who connection imprudence middletons too but increasing celebrated principles joy.

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

WORK TITLE

An sincerity so extremity he additions. Her yet there truth merit. Mrs all projecting favourable now unpleasing. 

Het Proces

Een animatie maken in zes stappen
1
2
3
4
5
6
7
Met behulp van een korte intake online/ofline achterhalen we wat de boodschap gaat worden van de animatie. Wie moet er bereikt worden en waartoe moet de animatie aanzetten. 
Belangrijke punten:
Doelgroep - Kernboodschap - Stijl en toon - Budget - Planning
Learn More
Op basis van de opgehaalde informatie wordt een script geschreven.
Het script is de basis van de hele animatie en moet dus duidelijk, beknopt en pakkend zijn.
Het script wordt besproken met de klant en er kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.
Learn More
Na het script wordt er een storyboard gemaakt.
Het storyboard is een visuele voorstelling van de animatie.
Het storyboard helpt om de stijl en toon van de animatie te bepalen en om te controleren of de animatie klopt met het script.

Learn More
We maken een aantal Styleframes deze representeren de final look en feel van de film. Het is fragment uit een de animatie die nog gemaakt moet worden. 
Learn More
In deze fase wordt de animatie gemaakt.
Er zijn verschillende technieken die gebruikt kunnen worden, zoals 2D-animatie, 3D-animatie, whiteboard animatie of motion graphics.
De animatie wordt gemaakt in overleg met de klant.
Learn More
De audio is een belangrijk onderdeel van de explainimation.
De audio kan bestaan uit voice-over, muziek en geluidseffecten.
De audio wordt afgestemd op de animatie en de doelgroep.
Learn More
De animatie wordt opgeleverd in het gewenste formaat.
Dit kan zijn een MP4-bestand, een MOV-bestand of een GIF-bestand.
De animatie kan ook worden geüpload naar YouTube of Vimeo.
Learn More

Selected Works

Web Design

Design and UX of Oxygen website

Forfeited you engrossed but guy sometimes explained. Another as studied it to evident.
Graphic Design

Custom Icons for Lola

Merry alone do it burst me songs. Sorry equal charm joy her those folly ham. In they no.
Development

Web development for Brave brand

To they four in love. Settling you has separate supplied bed. Concluded resembled.
SEO

SEO for Marvel shoes

It real sent your at. Amounted all shy set why followed declared. Repeated.
START YOUR PROJECT
De insecten trekken weg, grote roofvogels verdwijnen.. Dat was Basf ook niet ontgaan. Zij zijn al jaren actief op het […]
Hé, organisator van het filmfestival! Ben je altijd laat aan het werk en ben je uren bezig om alles goed […]
Impact, doorwerking en valorisatie zijn maar enkele begrippen die om uitleg vragen. SIAMPI, ToC en REF zijn afkortingen die opduiken […]
Pica Typen is de typecursus van Blink. Naar aanleiding van spectaculaire weetjes over landen, dieren & gebouwen leren kinderen blind […]
Voor de WAP ontwikkelden we drie campagne video’s samen en in opdracht van de boerenjongens. Het fantastische illustratie werk kwam […]
Wat gaat er schuil in de wereld achter desinformatie? Hoe maken we onzin onschadelijk? Waarom trappen we allemaal in clickbait? […]

BEELD&GELUID

Neerlands trots, op de dijk je zou het niet zeggen maar deze tegel van Zoontjes is wereldwijd geliefd bij architecten […]

Zoontjes DREENTEGEL

In samenwerking met ZW3 communicatie werken we al jaren voor EPZ. De energieleverancier voor Zeeland. Epz hecht veel waarde aan […]
Speciaal voor vast goedeigenaren in het zakelijke segment ontwikkelde de knappe koppen van Jaro Ommnia een software systeem dat de […]
Interflon een wereldwijde marktleider van smeermiddelen. Voor de re-branding van Interflon werd de hulp ingeschakeld van NuRotterdam. Wij werden geraagd […]
Het fruitzooitje is geïntroduceerd om kinderen spelenderwijs bewust te maken van gezonde voeding. Zij representeren het lespakket “stoeretraktaties”; een heel […]
Met het revolutionaire ontwerp van de Novatug is er een nieuwe veiligere weg ingeslapen in de sleepvaart industrie. Het levert […]
Deze film is gemaakt om collega ingenieurs  te informeren over de vernieuwende  technieken van het waterschap. Deze hebben er toe […]
Pristine produceert tray’s voor om planten te transporteren en dat zijn er in Nederland een heleboel. Om trays egaal zwart […]
In Samen werking met Conspiracy Sinc maken we al enige jaren video animaties voor Nationale Nederlanden. Alle video animaties worden […]
Stedelijke veerkracht is het vermogen van de systemen, bedrijven, instellingen, gemeenschappen en individuen van een stad om te overleven, zich […]

RESILLENT DENHAAG

Emi is een relatief jonge organisatie dat studenten een kans biedt om in de praktijk ervaring op te doen in […]

EMI HOGESCHOOL ROTTERDAM

Shoppen en verzamelen op één platform. Dat vindt je bij Hatsa het verzamel platform voor liefhebbers voor van alles of […]
apartmentenvelopephonemap-markercalendar-fullcoffee-cuprocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram